naujienos

naujienos / 2015 09 09 Lenkijos ir Lietuvos prekybos rūmai Krynicoje

2015 m. rugsėjo 9 d. Ekonomikos Forumo Krynicoje metu įvyko Lenkijos ir Lietuvos prekybos rūmų „Business Mixer“ - tradicinis renginys Lietuvos ir Lenkijos ekonominio bendradarbiavimo srityje dirbantiems žmonėms. Šį kartą buvo pristatyti du nauji rūmų nariai: AB „Litgrid“ - elektros perdavimo sistemos operatorius bei AB „Amber Grid“ - Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius.

„Dujų ir elektros energijos perdavimo sistemų operatoriai vykdo svarbią misiją, siekiant užtikrinti energetinį saugumą, sistemos stabilumą ir energijos prieinamumą įmonėms bei namų ūkiams. Be to, tampa vis labiau atsakingi už rinkos plėtros skatinimą ir rėmimą savo sektoriuose. Jų prisijungimas prie Lenkijos ir Lietuvos prekybos rūmų rodo, kad Europos ir regiono energijos rinkos plėtra yra jiems svarbi. Džiaugiamės, nes tai patvirtina, kad įdiegus jungtis atsiras naujų verslo galimybių rūmų nariams ir visiems rinkos dalyviams. Ir visa tai – atviros, nediskriminuojančios prieigos prie infrastruktūros dėka, kaip Bendros ES energijos rinkos dalies“ - sako Jaroslav Neverovič, Lenkijos ir Lietuvos prekybos rūmų prezidentas.

Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius „Litgrid“ kartu su Lenkijos perdavimo tinklų bendrove PSE baigia pirmąją Lietuvos ir Lenkijos elektros jungtį „LitPol Link“. Metų pabaigoje pradėsianti veikti jungtis pirmą kartą istorijoje sujungs Baltijos šalių ir Vakarų Europos elektros energetikos infrastruktūras.

„Džiaugiamės galimybe prisistatyti Lenkijos ir Lietuvos prekybos rūmų nariams, dalintis jau turima patirtimi ir ieškoti naujų bendradarbiavimo galimybių. Dirbdami drauge galime prisidėti prie viso regiono konkurencingumo augimo“ - sako Daivis Virbickas, „Litgrid“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius.

Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimas energetikos srityje bus naudingas ne tik šioms dviem šalims, bet ir visam regionui, sako D. Virbickas. Jo teigimu, tokie bendri projektai kaip elektros jungtis „LitPol Link“ sudarys sąlygas rinktis įvairesnius elektros energijos tiekimo šaltinius ir padės integruoti Baltijos šalis į Vakarų Europos energetikos tinklus.

„Europa turi ambicingą energetikos sąjungos viziją, paremtą tarpusavio ryšiais ir priklausomybėmis. Šių ryšių sėkmę užtikrinti gali tik strateginis regioninis bendradarbiavimas. Tikimės, kad „LitPol Link“ taps viena iš tokio bendradarbiavimo sėkmės istorijų ir padės pamatus tolesnei bei gilesnei integracijai“ - sakė D. Virbickas.

„Litgrid“ yra Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius. Bendrovė valdo elektros energijos srautus ir palaiko stabilų visos elektros energetikos sistemos darbą. „Abi kaimyninės šalys – Lietuva ir Lenkija – vienu metu 2004 m. gegužės 1 d. tapo pilnateisėmis Europos Sąjungos narėmis. Tarp šalių nuosekliai tiesiami verslo, prekybos ir kultūros tiltai. Mes, kartu su kolegomis – Lenkijos dujų perdavimo sistemos operatoriumi GAZ-SYSTEM S.A., glaudžiai bendradarbiaudami, tiesiame energetinį tiltą tarp Lenkijos, Lietuvos ir Baltijos šalių“, – sako Saulius Bilys, AB „Amber Grid“ generalinis direktorius.

Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos projektu (GIPL) siekiama integruoti Baltijos šalių rinkas į bendrą ES dujų rinką, diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius ir padidinti dujų tiekimo saugumą. Tapusi asociacijos „Lenkijos ir Lietuvos prekybos rūmai” nariais AB „Amber Grid” siekia tolimesnio glaudaus bendradarbiavimo su kaimyninės šalies bendrovėmis ir institucijomis, vystant GIPL bei kuriant vieningą Europos gamtinių dujų rinką, viešinant informaciją apie jų naudą Lenkijos ir Lietuvos gamtinių dujų vartotojams, taip pat pritraukiant galimus finansavimo šaltinius būsimiems projektams.

2015 m. gegužės 13 d. AB „Amber Grid“ ir GAZ-SYSTEM S.A. pasirašė trišalę sutartį su Europos Sąjungos (ES) Inovacijų ir tinklų vykdomąja agentūra (INEA) dėl ES finansinės paramos skyrimo dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos parengiamiesiems darbams iki statybos leidimų išdavimo finansuoti. Pagal šią sutartį skirta bendra 10,6 mln. eurų ES parama pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę (Connecting Europe Facility, CEF).

Iki šios sutarties pasirašymo buvo nueitas ilgas kelias: 2011 m. buvo parengta GIPL verslo aplinkos analizė, 2013 m. parengta galimybių studija ir suteiktas Bendrojo intereso projekto statusas, 2014 m. rugpjūčio 11 d. Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (Agency for the Cooperation of Energy Regulators, ACER) priėmė sprendimą dėl GIPL sąnaudų tarpvalstybinio paskirstymo, kuris nurodė, kokiomis dalimis Baltijos šalys (Lietuva, Latvija, Estija) bei Lenkija turi finansuoti GIPL projektą, poveikio aplinkai vertinimas atliktas 2013–2015 m., 2015 m. pradėti teritorijų planavimo ir projektavimo darbai. Projektą pilnai įgyvendinti numatyta iki 2019 m. pabaigos.

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ – svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui turinti bendrovė, atsakinga už gamtinių dujų perdavimą ir magistralinių dujotiekių eksploatavimą, dujų perdavimo sistemos saugią ir patikimą veiklą bei plėtrą. 96,58 procento AB „Amber Grid“ akcijų priklauso Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos kontroliuojamai UAB „EPSO-G“.

Asociacija „Lenkijos ir Lietuvos prekybos rūmai” yra Lietuvos ir Lenkijos ekonominio bendradarbiavimo dvišalė organizacija. Asociacija renka savo nariams informaciją apie verslo galimybes abiejose šalyse, bendradarbiauja su organizacijomis ir asmenimis, kuriančiais verslo valdymą ir plėtrą, organizuoja konferencijas bei teminius renginius.

Rūmai siekia kurti palankų klimatą Lenkijos ir Lietuvos verslui, sparčiam prekybos tarp abiejų šalių augimui, investicijų pritraukimui bei panaikinti kliūtis įmonių bendradarbiavimui.

Lenkijos ir Lietuvos prekybos rūmai sparčiai auga – pirmąjį savo veiklos pusmetį Rūmų narių skaičius išaugo trigubai. 

GalerijaApie mus

Asociacija „Lenkijos ir Lietuvos prekybos rūmai” yra Lietuvos ir Lenkijos ekonominio bendradarbiavimo dvišalė organizacija. Asociacija renka informaciją savo nariams apie verslo galimybes abiejose šalyse, bendradarbiauja su organizacijomis ir asmenimis, užtikrinančiais verslo valdymą ir plėtrą, organizuoja konferencijas ir teminius renginius.


Rekvizitai

Lenkijos ir Lietuvos prekybos rūmai
Kodas: 303873870
Banko sąskaitos numeris: LT50 7044 0600 0801 8382; BIC (SWIFT): CBVILT2X

Kontaktai

 Konstitucijos pr. 7, Vilnius
+370 6 5264605
info@plcc.lt