Aktualności

Aktualności / 2016 09 22 III Wschodni Kongres Gospodarczy

W trakcie III Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku odbyło się blisko 30 debat i sesji dyskusyjnych z udziałem liderów życia gospodarczego oraz przedsiębiorców z Polski, Białorusi, Litwy, Ukrainy i innych krajów Europy.
 
 
Najważniejsze debaty III Wschodniego Kongresu Gospodarczego objęły zagadnienia takie jak: rola Wschodu, transgraniczne projekty współpracy, geopolityczne i gospodarcze problemy oraz zagrożenia dla europejskiej stabilizacji, kwestie związane z inwestycjami infrastrukturalnymi, samorządami, funduszami unijnymi, eksportem, energetyką, przemysłem rolno-spożywczym, rynkiem zdrowia i turystyką.
 
 
 
– Wysoce doceniamy fakt organizowania takiego forum, które jest swoistą platformą do żywej dyskusji, porusza ważne kwestie dla całej Polski, a w szczególności dla regionu Polski Wschodniej, dzięki któremu ten region ma większe możliwości przypływu inwestycji, przedsięwzięć gospodarczych i rozwoju. Tematyka i prelegenci są dobrze zdywersyfikowani, poruszane są najistotniejsze tematy, ważne sprawy, wskazujące niszowe i kluczowe projekty, które mogą łączyć nie tylko Polskę, ale i najbliższych sąsiadów – partnerów za granicą – mówi Renata Rudnicka, dyrektor wykonawczy Polsko Litewskiej Izby Handlowej.
 
Polsko Litewska Izba Handlowa zorganizowała dylegację z Litwy i zaprosiła partnerów z Polski do wzięcia udziału w debacie: Spotkania gospodarcze: Polska-Litwa. Partnerstwo i perspektywy Litewsko-Polskie na przykładzie transportu towarów drogą kolejową"
 
  • perspektywy współpracy oraz potencjał prac na kolejach PL i LT
  • rozwój infrastruktury, inwestycji, modernizacji linii itd.
  • największe problemy i możliwości po obu stronach granicy
  • Railbaltica – jako korytarz kolejowy – wartość czy zbytek

Szanse i wyzwania polskich spółek planujących swą działalność na Litwie

  • pokonywanie barier biurokratycznych
  • uznanie uprawnień budowlanych polskich inżynierów
  • przetargi publiczne,
  • zatrudnienia specjalistów
  • otrzymanie licencji

Ecolette. Ekolety - Innowacyjne palety ekologiczne

  • Case study: połączenie kapitału LT-PL w Białymstoku.

Udział w dyskusji wzięli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):

Tomasz Abramczyk  - Dyrektor Centralnego zakładu Spółki PKP CARGO

Marcin Antonowicz – Prezes Zarządu, Ecolette Sp. z o.o.

Zbigniew Chyliński – Zastępca Dyrektora, PKP ENERGETYKA SA

Marius Matulaitis – Head of Integration into European Railway, JSC Lithuanian Railways

Maciej Piotr Niklas – Dyrektor Biura, PKP Intercity SA

Jaroslav Pavlovskij – Prawnik, PRIMUS Attorneys at Law

Saulius Poškus – Chief Economist, Rail Baltica Administration Department, JSC Lithuanian Railways

Stanisław Wójtowicz - Zastępca Dyrektora biura strategii PKP CARGO

Moderacja: Renata Rudnicka - Dyrektor Wykonawczy Polsko Litewska Izba Handlowa
 

 O nas

Polsko-Litewska Izba Handlowa jest ekskluzywną grupą firm i osób fizycznych prowadzących działalność lub zamierzających działać w obszarze polsko-litewskiej współpracy gospodarczej. Izba gromadzi dla swoich...

Atrybuty

Polsko-Litewska Izba Handlowa
Numer w rejestrze osób prawnych: 303873870
Numer rachunku bankowego: LT50 7044 0600 0801 8382; BIC (SWIFT): CBVILT2X

Kontakty

 al. Konstitucijos 7, Wilno
+370 6 5264605
info@plcc.lt