O Izbie


Polsko-Litewska Izba Handlowa jest ekskluzywną grupą firm i osób fizycznych prowadzących działalność lub zamierzających działać w obszarze polsko-litewskiej współpracy gospodarczej
. Izba gromadzi dla swoich członków informacje o możliwościach biznesowych w obu krajach, buduje relacje z osobami kreującymi życie gospodarcze oraz organizuje konferencje i wydarzenia networkingowe.

Izba angażuje się na rzecz tworzenia pozytywnego klimatu dla polsko-litewskich przedsięwzieć gospodarczych, dynamicznej wymiany handlowej między oboma krajami, napływu inwestycji oraz znoszenia barier dla współpracy firm w Polsce i na Litwie.

Ważnym elementem działalności jest wymiana wiedzy i doświadczeń między członkami  Izby. Co miesiąc Izba organizuje spotkania klubowe dla członków, których celem jest networking i knowledge sharing. W skład Izby wchodzą firmy i menedżerowie mający rozległe doświadczenia oraz unikalną wiedzę i siatkę kontaktów w polskim i litewskim biznesie. Dzięki multiplikacji tych zasobów, firmy członkowskie wzmacniają swój potencjał biznesowy.

W dzisiejszym biznesie rośnie znaczenie zasobu niematerialanego nazywanego social capital, rozumianego jako kompleks wiedzy i doświadczeń menedżerów, ich kontaktów, wzajemnej inspiracji, zaufania i aliansów. Izba jest instrumentem budowania social capital dla swoich członków. Formuła Izby pozwala budować kapitał społeczny w sposób efektywny, bo z wykorzystaniem korzyści skali.” – mówi Prezes Polsko-Litewskiej Izby Handlowej.

Izba przykłada dużą wagę do własnej wiarygodności i reputacji jako organizacji zrzeszającej firmy o uznanej pozycji rynkowej i mającej aspiracje, by stać się partnerem dla administracji publicznej z obu krajów. Nowi członkowie podlegają starannej procedurze weryfikacji i akceptacji, w przypadku zastrzeżeń statut przewiduje możliwość usunięcia członka Izby. Te procedury mają zapewnić, że członkami Izby stają się firmy wiarygodne, działające przejrzyście i etycznie.

Potencjalnymi partnerami Izby są: administracje rządowe obu krajów, Ambasada RP w Wilnie oraz Ambasada  Republiki Litewskiej w Warszawie, VšĮ „Versli Lietuva", PARP, PAIIZ, Investuok Lietuvoje, Krajowa Izba Gospodarcza, World Polish Chambers, inne organizacje gospodarcze i społeczne.


O nas

Polsko-Litewska Izba Handlowa jest ekskluzywną grupą firm i osób fizycznych prowadzących działalność lub zamierzających działać w obszarze polsko-litewskiej współpracy gospodarczej. Izba gromadzi dla swoich...

Atrybuty

Polsko-Litewska Izba Handlowa
Numer w rejestrze osób prawnych: 303873870
Numer rachunku bankowego: LT50 7044 0600 0801 8382; BIC (SWIFT): CBVILT2X

Kontakty

 al. Konstitucijos 7, Wilno
+370 6 5264605
info@plcc.lt