Aktualności

Aktualności / 2015 09 28 III Business Mixer. Podpisanie porozumienia z Litewską Konfederacją Przemysłowców

poniedziałek (28.09.2015) w Litewskim Centrum Kongresowo-Wystawienniczym LITEXPO w Wilnie odbył się trzeci Business Mixer Polsko-Litewskiej Izby Handlowej. Podczas wydarzenia Izba zaprezentowała siedmiu nowych członków oraz doszło po podpisania porozumienia o współpracy z wpływowym litewskim zrzeszeniem przedsiębiorców – Litewskim Zrzeszeniem Przemysłowców (www.lpk.lt).

Podczas Business Mixera Polsko-Litewska Izba Handlowa zaprezentowała 7 nowych członków, członka sponsora – litewskiego ubezpieczyciela Lietuvos Draudimas (www.ld.lt), oraz członków korporacyjnych: Centrum Kongresowo-Wystawiennicze LITEXPO (www.litexpo.lt), operatora miedzynarodowych połączeń autobusowych Grupę LUX EXPRESS (www.luxexpress.eu), spółkę PKP Enrergtyka (www.pkpenergetyka.pl) zajmującą się budową infrastruktury, Towarową Giełdę Energii (www.tge.pl) – należącą do Grupy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie platforme obrotu energią elektryczną i gazem, międzynarodową grupę doradczą CIVITTA (www.civitta.com), oraz warszawską kancelarię prawną Marszałek & Partnerzy (www.marszalekipartnerzy.pl).

Jarosław Niewierowicz, Prezes Izby powiedział: „Dziś powitaliśmy 7 nowych firm, które przyłączyły się do Polsko-Litewskiej Izby Handlowej. Każda z nich ma swoje unikalne produkty, usługi i możliwości. Mamy nadzieję, że członkowstwo w Izbie przyczyni się do ich wzrostu w obu krajach”.

Business Mixer to cykliczne wydarzenie organizowane przez Izbę, miejsce spotkań polskiego i litewskiego biznesu, będące okazją prezentowania nowych członków Izby. To już trzeci Business Mixer organizowany przez Izbę. Pierwszy odbył się w czerwcu tego roku w Hotelu Kempinski w Wilnie, drugi podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.

W drugiej części wydarzenia doszło do podpisania porozumienia o współpracy między Izbą a Litewską Konfederacją Przemysłowców. Porozumienie podpisali: Jarosław Niewierowicz, Prezes Izby oraz Robertas Dargis, Prezydent Litewskiego Zrzeszenia Przemysłowców. Podpisując porozumienie, Jarosław Niewierowicz powiedział: „Jednym z celów Izby jest tworzenie dobrego otoczenia dla prowadzenia biznesu. Litewska Konfederacja Przemysłowców jest najodpowiedniejszym partnerem do realizowania tych celów. Podpisanie umowy umożliwia zarówno naszym członkom jak i członkom Konfederacji razem szukać nowych projektów, nowych rynków i zmierzać do lepszej współpracy gospodarczym na poziomie państw. Dążymy do uwolnienia potencjału współpracy gospodarczej między oboma krajami”.

Natomiast Robertas Dargis, Prezydent Litewskiej Konfederacji Przemysłowców zabierając głos przy okazji podpisania porozumienia powiedział: „Dla sąsiednich krajów ważna jest współpraca gospodarcza. Litwa i Polska ma do tego solidne podstawy. Dlatego, nie zależnie od tego, co nie mówiliby politycy i sceptycy na temat nieporozumień między naszymi krajami, ważne wspólne projekty w ostatnich latach dynamicznie ruszyły do przodu – w energetyce – połączenie Litpol Link, w transporcie wspólnie rozwiązujemy problemy związane z projektem Rail Baltica.  Ciągle żywe stereotypy dotyczące litewsko-polskiej niechęci możemy pokonywać skutecznie realizując wspólne projekty. Dlatego dzisiaj chcę wyrazić swoje zadowolenie, że Konfederacja Przemysłowców Litwy podpisuje porozumienie o współpracy z Polsko-Litewską Izbą Handlową i że do naszego dużego kręgu członków Konfederacji mogę zaprosić tyle solidnych litewskich i polskich firm”.

Polsko-Litewska Izba Handlowa jest ekskluzywną grupą firm i osób fizycznych prowadzących działalność lub zamierzających działać w obszarze polsko-litewskiej współpracy gospodarczej. Izba gromadzi dla swoich członków informacje o możliwościach biznesowych w obu krajach, buduje relacje z osobami kreującymi rzeczywistosć gospodarczą oraz organizuje konferencje i wydarzenia networkingowe. Izba angażuje się na rzecz tworzenia pozytywnego klimatu dla polsko-litewskich przedsięwzieć gospodarczych, dynamicznej wymiany handlowej między oboma krajami, napływu inwestycji oraz znoszenia barier dla współpracy firm w Polsce i na Litwie.


O nas

Polsko-Litewska Izba Handlowa jest ekskluzywną grupą firm i osób fizycznych prowadzących działalność lub zamierzających działać w obszarze polsko-litewskiej współpracy gospodarczej. Izba gromadzi dla swoich...

Atrybuty

Polsko-Litewska Izba Handlowa
Numer w rejestrze osób prawnych: 303873870
Numer rachunku bankowego: LT50 7044 0600 0801 8382; BIC (SWIFT): CBVILT2X

Kontakty

 al. Konstitucijos 7, Wilno
+370 6 5264605
info@plcc.lt