Aktualności

Aktualności / 2020 05 04 Izby handlowe Polski i krajów bałtyckich nawołują do otworzenia granic

Kryzys wywołany przez pandemię koronawirusa zmusił państwa UE do podjęcia bezprecedensowych śodków w celu ochrony swoich obywateli.  Przez ponad dziesięc lat, od kiedy Litwa wstąpiła do strefy Schengen w 2007 r., nie były przeprowadzane żadne kontrole graniczne państwa UE. Mimo, iż rządy stwierdzają spowolnienie rozprzestrzeniania sie wirusa, rządy krajów bałtyckich  - Litwy, Polski, Łotwy i Estonii – nadal zabraniają cudzoziemcóm wjazdu do swoich krajów.

W imieniu członków naszych stowarzyszeń składamy wyrazy podziękowania wszystkim, którzy pomagają ograniczyć rozpowszechnianie się wirusa i radzić sobie z jego konsekwencjami. Z zadowolniem przyjęliśmy bezprecedensową reakcję państw członkowskich wprowadzenie niezbędnych środków w celu tymczasowej ochrony swoich obywateli.

Już teraz jest oczywiste, że środki podjęte przez rządy państw członkowskich działania w celu kontroli rozpowszechniania się wirusa będą miały bardzo negatywny wpływ na gospodarki państw członkowskich, pogorszenie się koniunktury prawdopodobnie przekroczy poziom kryzysu finansowego z 2008 r. Bardzo ważne jest w sposób elastyczny i efektowny wspólnie wrócić do swobodnego przepływu osób pomiędzy wspomnianymi krajami, co zapewniło by ożywienie działalności gospodarczej. Zdajemy sobie sprawę, że decyzja o swobodnym przepływie osób leży w gestii prawnej każdego państwa, jestesmy jednak zaniepokojeni możliwymi negatywnymi konsekwencjami kontroli wewnętrznej granic dla gospodarek Polski i krajów bałtyckich. Na skuteczność  walki  z pandemią wpływ ma nie tylko wydajność opieki zdrowotnej, ale też narzędzia gospodarcze, zmniejszenie się bezrobocia itp.

Zgodnie z faktem, że rządy wszystkich krajów ościennych  głoszą o zmniejszeniu się liczby przypadków diagnozowania koronawiruzu i łagodzeniu warunków kwarantanny, uprzejmie prosimy rozważyć możliwość zniesienia kontroli granic wewnętrznych pomiędzy Polską, Litwą, Łotwą i Estonią od dnia 11 maja br., co naszym zdaniem zwiększy aktywność ekonomiczną ludności państw bałtyckich.

Prosimy liderów Polski i państw bałtyckich o solidarne i elastyczne działanie w osiąganiu ambitnych, zrównoważonych i dobrze skoordynowanych celów. Wyrażamy nasze pełne poparcie dla wszelkich działań prowadzących do przezwyciężenia kyzysu COVID-19 w Europie. Nawet małe kroki w kierunku przywrócenia normalnych warunków pracy przyczynią się do ożywienia gospodrczego naszych państw.

Łącząc wyrazy szacunku,

Robert Juodka, Prezes Zarządu Polsko Liewskiej Izby Handlowej

Snieguolė Matonienė, dyrektor regionalny estońskiej izby Handlowej

Vytautas Kregždė,  Prezes Zarządu Łotewskiej  Izby Handlowej  O nas

Polsko-Litewska Izba Handlowa jest ekskluzywną grupą firm i osób fizycznych prowadzących działalność lub zamierzających działać w obszarze polsko-litewskiej współpracy gospodarczej. Izba gromadzi dla swoich...

Atrybuty

Polsko-Litewska Izba Handlowa
Numer w rejestrze osób prawnych: 303873870
Numer rachunku bankowego: LT50 7044 0600 0801 8382; BIC (SWIFT): CBVILT2X

Kontakty

 al. Konstitucijos 7, Wilno
+370 6 5264605
info@plcc.lt