Aktualności

Aktualności / 2015 09 24 II Wschodni Kongres Gospodarczy

Najistotniejsze problemy gospodarcze makroregionu oraz relacje polityczne i biznesowe między Unią Europejską, Polską, a Europą Wschodnią będą omawiane w trakcie II Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku (24-25 września 2015r.).

– Pierwszy Wschodni Kongres Gospodarczy dowiódł, jak duża jest potrzeba debaty
o przyszłości wschodniego makroregionu Polski – mówi Wojciech Kuśpik, inicjator
i organizator wydarzenia, prezes Grupy PTWP. – Efekty dwudniowego spotkania, ale także zmiany zachodzące wokół nas, dynamika sceny politycznej, nowe czynniki kształtujące sytuację w gospodarce, wszystko to skłania nas do kontynuowania projektu – dodaje.

Drugi Wschodni Kongres Gospodarczy odbędzie się w dniach 24-25 września 2015 r. Zaplanowano ok. 30 sesji tematycznych, w których udział weźmie ponad 100 prelegentów. Organizatorzy spodziewają się ponad tysiąca gości z Polski oraz z Białorusi, Litwy, Ukrainy i innych krajów Europy – polityków, liderów życia gospodarczego, przedstawicieli polskich i zagranicznych firm, ekspertów i naukowców.

– Problematyce wschodniej konsekwentnie nadajemy dwa uzupełniające się znaczenia: hasło „Wschód” to dla nas z jednej strony Polska Wschodnia z jej specyfiką, problemami i potencjałem rozwojowym, w drugim rozumieniu – relacje polityczne i gospodarcze między Unią Europejską, Polską i wschodnią Europą – tłumaczy Wojciech Kuśpik. – W trakcie tegorocznego kongresu skoncentrujemy się na tematach kluczowych dla przyszłości i dla rozwoju gospodarczego Polski Wschodniej, nie pomijając żadnej ważnej dziedziny – dodaje.

Agenda Wschodniego Kongresu Gospodarczego 2015 obejmie zarówno problematykę geopolitycznych uwarunkowań rozwoju gospodarki na wschodzie Europy, kwestie bezpieczeństwa, współpracy międzynarodowej i transgranicznej czy znaczenie wielkich inwestycji infrastrukturalnych, jak i szczegółowe analizy ważnych obszarów gospodarki – energetyki, rynku rolno-spożywczego, usług medycznych, handlu, turystyki i hotelarstwa.

Główne nurty tematyczne tegorocznej edycji wydarzenia to: Europa Wschodnia – gospodarka, współpraca, przyszłość, pogranicze – szanse w sąsiedztwie, regiony Polski Wschodniej – horyzont 2020 oraz biznes w Polsce Wschodniej.

Już po raz drugi odbędzie się także konkurs Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej, którego celem jest wskazanie 10 najciekawszych inwestycji komunalnych prowadzonych przez samorządy lub ich podmioty zależne, które przyczyniły się do rozwoju gospodarki i regionu Polski Wschodniej. Statuetki dla najlepszych inwestycji komunalnych zostaną wręczone podczas uroczystej gali towarzyszącej II Wschodniemu Kongresowi Gospodarczemu.

Organizator wydarzenia uhonoruje także 10 wyróżniających się pracodawców – firm z pięciu województw: podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego, które łączą wpływ na rozwój gospodarczy regionu z ważną rolą rynku pracy.

Miejscem dwudniowej debaty o najważniejszych problemach, ale również prezentacji potencjału gospodarczego Polski Wschodniej oraz pokazania wschodnich regionów jako pośredników w relacjach między Wschodem i Zachodem Europy będzie ponownie Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku.

Pierwszy Wschodni Kongres Gospodarczy w Białymstoku zgromadził w 2014 roku ponad tysiąc uczestników. Gościem honorowym największej debaty o gospodarce Polski Wschodniej był prezydent RP Bronisław Komorowski. W wydarzeniu udział wzięli także m.in.: Ilona Antoniszyn-Klik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki RP, Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący PE w latach 2009-2012, Prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001, Stanisław Ciosek, przewodniczący Polsko-Rosyjskiej Izby Handlowo-Przemysłowej, członek Rady Ambasadorów Europejskiej Akademii Dyplomacji, ambasador RP w Moskwie w latach 1989-1996, Olgierd Dziekoński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Jacek Kapica, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów RP i Szef Służby Celnej, Erich Kieck, dyrektor Capacity Building, Światowa Organizacja Celna, Anatoliy Makarenko, prezes Państwowej Służby Celnej Ukrainy, Jaroslav Neverovič, minister energetyki Litwy w latach 2012-2014, Janusz Steinhoff, wicepremier, minister gospodarki w latach 1997-2001, Antanas Śipavićius, dyrektor generalny Departamentu Cła Republiki Litwy Litewskiego Urzędu Celnego i Piotr Woźniak, minister gospodarki w latach 2005-2007.

Wschodni Kongres Gospodarczy w Białymstoku – debata o relacjach gospodarczych  i handlowych między Unią Europejską i Wschodem Europy to naturalna kontynuacja i dopełnienie dotychczasowych edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Organizatorem obu konferencji biznesowych jest Grupa PTWP.

Więcej informacji o Wschodnim Kongresie Gospodarczym – www.wschodnikongres.eu/pl/.


O nas

Polsko-Litewska Izba Handlowa jest ekskluzywną grupą firm i osób fizycznych prowadzących działalność lub zamierzających działać w obszarze polsko-litewskiej współpracy gospodarczej. Izba gromadzi dla swoich...

Atrybuty

Polsko-Litewska Izba Handlowa
Numer w rejestrze osób prawnych: 303873870
Numer rachunku bankowego: LT50 7044 0600 0801 8382; BIC (SWIFT): CBVILT2X

Kontakty

 al. Konstitucijos 7, Wilno
+370 6 5264605
info@plcc.lt