Aktualności

Aktualności / 2020 01 30 Konferencja „Jak wykorzystać litewski sukces na polskim rynku OZE?”

Konferencja w Ambasadzie Republiki Litwy w Warszawie miała na celu omówienie konkretnych rozwiązań w zakresie  rozwoju energetyki słonecznej i podzielenie się litewskimi doświadczeniami wdrażania OZE. Podczas dyskusji padały propozycje, jak w praktyce można rozpocząć drogę do czystej energii, w kraju tak dużym jak Polska. Polska pozostaje jednym z największych producentów i odbiorców paliw stałych w Unii Europejskiej.

Konferencję otworzył swym przemówieniem J. E. Ambasador Republiki Litewskiej w Polsce Eduardas Borisovas. Obecną sytuację, cele jakie stoją przed Polską  oraz dalsze plany rozwoju rynku energii odnawialnej przeanalizowali Krzysztof Ławrywjaniec, PPA i C&I Business Development Manager w Sun Investment Group,  natomiast informacje o finansowaniu energetyki odnawialnej w Polsce przedstawił Paweł Wójtowicz, Dyrektor Biura Finansowania Projektów Regionalnych, Departament Bankowości Regionalnej z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Podczas dyskusji panelowej, w której udział wzięli Marek Rojewski, Wiceprezes Stowarzyszenia Energii Odnawialnej,   Michał Motylewski, Doradca Dentons, Członek Rady ds. Energii i Zasobów Naturalnych oraz Krzysztof Ławrywjaniec SIG PPA i C&I Business Development Manager, omawiano rozwiązania stymulujące produkcję energii odnawialnej oraz wymierne korzyści,  jakie energia odnawialna może przynieść gospodarce Polski.

Polska jest jednym z największych odbiorców paliw węglowych w Unii Europejskiej. W obliczu rosnących wyzwań związanych ze zmianami klimatu rząd kraju podejmuje kroki w celu ograniczenia zużycia paliw stałych i przejścia na zrównoważone źródła energii.

Dyskusję panelową moderował Robert Juodka, prawnik i Prezes Zarządu Polsko Litewskiej Izby Handlowej. Według niego zmiany są konieczne i przy pomocy Litwy można je przyspieszyć. “Już kilku lat z rzędu realizujemy projekty energii odnawialnej na Litwie. Obywatele chętnie korzystają z rozwiązań Unii Europejskiej i wybierają czystą energię. Dążymy do tego również w Polsce, ponieważ kraj ten jest nadal jednym z najbardziej uzależnionych od paliw kopalnych w całej Unii. Wierzymy, że łącząc siły i bazując na doświadczeniach obu stron, możemy przejść do czystszej przyszłości". 

Nawet jedna czwarta energii na Litwie pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Chociaż biopaliwa stałe są najpopularniejszym źródłem czystego paliwa w kraju, europejska inicjatywa ma na celu zachęcenie do korzystania z energii słonecznej. Tylko w latach 2020–2021 planuje przyciągnąć 10 tysięcy nowych producentów energii słonecznej.

 

Według Krzysztofa Ławrywjańca, PPA (ang. Power Purchase Agreements) oraz C&I (ang. Corporate and Institutional) Business Development Managera, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Polsce pozostaje palącym problemem. „80% energii wytwarzanej w Polsce pochodzi z paliw węglowych. Kraj ten dominuje na liście najbardziej zanieczyszczonych krajów Europy. Jednocześnie jednak polski rynek sprzyja firmom produkującym zrównoważoną energię. SIG ma na celu przynieść pozytywne zmiany, stworzyć nowe miejsca pracy i poprawić pozycję Polski w obliczu zmian klimatycznych„ - mówi Ławrywjaniec.

SIG przyczynia się do rozwoju gospodarczego oraz realizacji polskiego porozumienia w sprawie zmian klimatu na rok 2030, jak również stara się spełnić standardy wytyczone przez ONZ. Do tej pory wybudowała 131 MW elektrowni słonecznych, a w 2020 planuje budowę kolejnych 500 MW. Oddziały firmy w Polsce stworzyły nowe miejsca pracy i starają się przyciągnąć najbardziej utalentowanych pracowników w kraju.

„Na Litwie SIG wprowadził projekt “Słoneczna Społeczność”, którego celem jest umożliwienie wszystkim zainteresowanym mieszkańcom udziału w rynku OZE - nawet tym osobom, które nie mają możliwości zainstalowania fotowoltaiki na swoim dachu czy działce. Uczestnicy projektu mogą stać się wirtualnym prosumentem zielonej energii poprzez zakup części wyprodukowanej energii elektrycznej w oddalonej elektrowni fotowoltaicznej. Ponadto osoby te mogą uzyskać pożyczkę z banku na korzystnych warunkach, a tym samym przyczynić się do produkcji czystej energii w kraju. Od samego początku Słoneczna Społeczność cieszyła się dużym zainteresowaniem i mamy nadzieję, że projekt zainspiruje również polski rynek do dostosowania modelu zdalnego użytkownika i przyczyni się do zrównoważonej produkcji energii.” - zauważa Krzysztof Ławrywjaniec i dodaje: „Obecnie mamy trzy biura w Polsce - dwa w Warszawie i jedno w Gliwicach. Zatrudniają ponad 60 osób, a zespół stale się rozwija. Pracujemy nad poprawą sytuacji gospodarczej kraju poprzez tworzenie dodatkowych miejsc pracy oraz zacieśnienie współpracy i wymiany dobrych praktyk między Polską a Litwą, aby przybliżyć Polskę do celów porozumienia w sprawie zmian klimatu na rok 2030”

Coraz bardziej odczuwalne skutki kryzysu klimatycznego zmuszają do zmian. Wraz z przyspieszeniem przestawiania gospodarki litewskiej na źródła odnawialne, w tym szczególnie elektrownie słoneczne, celem strategicznym staje się zainspirowanie sąsiednich krajów do pójścia tą samą ścieżką. Uważa się, że przejście Polski na czystą energię nie tylko pomoże w walce ze zmianami klimatu, ale także zapewni możliwości rozwoju gospodarczego kraju.

 

 O nas

Polsko-Litewska Izba Handlowa jest ekskluzywną grupą firm i osób fizycznych prowadzących działalność lub zamierzających działać w obszarze polsko-litewskiej współpracy gospodarczej. Izba gromadzi dla swoich...

Atrybuty

Polsko-Litewska Izba Handlowa
Numer w rejestrze osób prawnych: 303873870
Numer rachunku bankowego: LT50 7044 0600 0801 8382; BIC (SWIFT): CBVILT2X

Kontakty

 al. Konstitucijos 7, Wilno
+370 6 5264605
info@plcc.lt